Г012 - Европа политичка карта

Г012 - Европа политичка карта

Тип: политичка карта
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2019
Димензии: 140х100 см
Размер: 1:5 000 000
Изработка: Печатена на 135 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни. Спакована во заштитна картонска кутија.
Јазик: Македонски/кирилица
==========================

Опис:
Политичката карта на Европа пред сè е направена и наменета за наставната програма по предметот географија. Наместо теоретско раскажување, акцентот во картата е ставен на совладување на нови наставни единици преку вежби со практична работа и визуелно прикажување. На картата со соодветни симболи и топоними се обележани поголемите населени места, реки, езера, мориња, океани, острови, заливи, патишта…Таа ги содржи сите држави, обоени со различна боја, со дефинирани копнени и водени граници и главни градови. За користење на оваа карта не се потребни претходни знаења од географија, па можат да ја користат и оние кои имаат потреба за продлабочување на своите скромни познавања од географијата, а секако и за хобисти.
Употреба на производот:
===========================
Нагледно средство по предметот географија, при изучување на материјалот по географија во основните и средните училишта.

Шифра: Г012
===========================
Цена: 2.400 ден