social image

Нагледни средства

Нагледни средства и помагала, постери, модели, историски и географски карти, табли и интерактивни табли и многу други помагала по сите предмети за училишна и предучилишна возраст. Сѐ на едно место. Погледнете ја нашата веб страна или посетете го нашиот изложбен салон каде се поставени нагледните средства.
Погледнете повеќе...
Сензорна соба
Идеално решение за стимулирање на сите сетила.

Учете полесно со дидактички помагала

Учете брзо.
Постери и модели

Часот почнува со нагледно средство

Учете лесно.
Постери и модели

Интерактивна табла и учиме побрзо.

Учете паметно.
Интерактивни уреди

Најнови производи

Нашата цел е квалитетно образование, поради тоа секогаш се стремиме да ги имаме најновите нагледни средства кои се потребни за да се оствари квалитено образование и настава.
Погледнете повеќе...

Наши веб страни

Погледнете ги нашите веб страни на линковите подолу.