Г003 - Република Македонија административна поделба

Г003 - Република Македонија административна поделба

Тип: Карта на Административната поделба
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2019
Димензии: 140х100 см
Размер: 1:200 000
Изработка: Печатена на 135 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни. Спакована во заштитна картонска кутија.
Јазик: Македонски/латиница
==========================

Опис:
За користење на оваа карта не се потребни претходни знаења од географија па можат да ја користат и оние кои имаат потреба за продлабочување на своите скромни познавања од географијата а секако и за хобисти. Политичката карта на Македонија може да се користи и во училиштата по предметот географија, така што наместо теоретско раскажување, акцентот во картата е ставен на совладување на нови наставни единици преку вежби со практична работа и визуелно прикажување. На картата со соодветни симболи и топоними се обележани поголемите населени места, реки, езера, патишта, бањи, манастири, бензински пумпи, хотели, мотели,…Таа ги содржи сите општини во Македонија, обоени со различна боја, и обележени се главните центри на секоја од општините.
На задната страна е отпечатена патна карта на Македонија.

Употреба на производот:
===========================
Нагледно средство по предметот географија, при изучување на материјалот по географија во основните и средните училишта.

Шифра: Г003
===========================
Цена: 3.000 ден