Г008 - Балкан физичко географска карта

Г008 - Балкан физичко географска карта

Тип: Физичко-географска карта
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2019
Димензии: 140х100 см
Размер: 1:1 500 000
Изработка: Печатена на 135 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни. Спакована во заштитна картонска кутија.
Јазик: Македонски/кирилица
==========================

Опис:
Картата на Балкан пред сè е направена и наменета за наставната програма по предметот географија и е прилагодена на наставната програма дефинирана од министерството за образование. Наместо теоретско раскажување, акцентот во картата е ставен на совладување на нови наставни единици преку вежби со практична работа и визуелно прикажување. Таа е работена со комбиниран метод од хипсометричко боење и метод на сенки. На картата со соодветни симболи и топоними се обележани поголемите населени места, реки, езера, мориња, острови, заливи, планини, планински врвови, р’тови, висорамнини, патишта, висински точки, активни вулкани…Таа ги содржи сите држави, со дефинирани копнени и водени граници и главни градови. За користење на оваа карта не се потребни претходни знаења од географија, па можат да ја користат и оние кои имаат потреба за продлабочување на своите скромни познавања од географијата, а секако и за хобисти.
На задната страна е испечатена политичка карта.

Употреба на производот:
===========================
Нагледно средство по предметот географија, при изучување на материјалот по географија во основните и средните училишта.

Шифра: Г008
===========================
Цена: 2.400 ден