Производи - физичко географски карти

Подреди по  
Г001 - Република Македонија физичко-географска 2 во 1

Г001 - Република Македонија физичко-географска 2 во 1

Картата на Македонија пред сè е направена и наменета за наставната програма по предметот географија и е прилагодена на наставната програма дефинирана од министерството за образование.

1.901 ден
Г005 - МПЦ поважни цркви и манастири во Р.Македонија

Г005 - МПЦ поважни цркви и манастири во Р.Македонија

Поважни цркви и манастири со индекс за лоцирање, епархии со нивните граници, патна мрежа, населени места итн.

3.000 ден
Г006 - Република Македонија релјефна карта

Г006 - Република Македонија релјефна карта

Релјеф во 3Д, изохипси на 100 метри, хидрографија, патна и железничка мрежа, населени места рангирани во 8 нивоа, имиња на планини, езера, реки, области, висински точки, хидроелекртани, рудници, гранични премини итн.

4.800 ден
Г007 - Република Македонија релјефна карта

Г007 - Република Македонија релјефна карта

Релјеф во 3Д, изохипси на 100 метри, хидрографија, патна и железничка мрежа, населени места рангирани во 8 нивоа, имиња на планини, езера, реки, области, висински точки, хидроелекртани, рудници, гранични премини итн.

2.960 ден
Г008 - Балкан физичко географска карта

Г008 - Балкан физичко географска карта

Картата на Балкан пред сè е направена и наменета за наставната програма по предметот географија и е прилагодена на наставната програма дефинирана од министерството за образование.

1.901 ден
Г011 - Европа физичко географска карта

Г011 - Европа физичко географска карта

Картата на Европа пред сè е направена и наменета за наставната програма по предметот географија и е прилагодена на наставната програма дефинирана од министерството за образование.

1.901 ден
Г013 - Европа стопанска карта

Г013 - Европа стопанска карта

На картата со соодветни симболи се прикажани распространетоста на индустријата, енергијата, сточарството и земјоделството како битни елементи во развојот на стопанството, а со различни бои е прикажана распространетоста на вегетацијата (степска, листо...

1.901 ден
Г015 - Западна Европа физичко географска карта

Г015 - Западна Европа физичко географска карта

Картата на Западна Европа пред сè е направена и наменета за наставната програма по предметот географија и е прилагодена на наставната програма дефинирана од министерството за образование.

1.901 ден
Г016 - Источна Европа физичко географска карта

Г016 - Источна Европа физичко географска карта

Картата на Источна Европа пред сè е направена и наменета за наставната програма по предметот географија и е прилагодена на наставната програма дефинирана од министерството за образование.

1.901 ден