БМ026 - Модел на човек кукла за демонстрација и вежби

БМ026 - Модел на човек кукла за демонстрација и вежби

Димензии: 168x42x21 см
==========================

Модел специјално дизајниран за обука на ученици со многукратна слектронска функција. На мониторот се појувуваат вешрачко дишење, надворешни нагмечувања на градите и реагирање на пулсот, притискање на гласот. Има можност за печатење на резултатот.

Употреба на производот:
===========================

Нагледно средство по предметот биологија. Моделот може да го користат и во основно училиште и во средно медицинско училиште, за проучување на изгледот на скелетот и коските. 

Шифра: БМ026
===========================
Цена: 85.000 ден