Производи - нов век

Подреди по  
И033 - Карпошово востание, 1689 година

И033 - Карпошово востание, 1689 година

На картата е прикажана територијата на карпошовото востание, походите на австриската и османската војска, како и значајните битки.

2.400 ден
И034 - Европа 18 век

И034 - Европа 18 век

На картата се прикажани државите на Европа во 18 век.

2.400 ден
И035 - Руско ширење на Европа (1462-1815)

И035 - Руско ширење на Европа (1462-1815)

На картата се прикажани освоените територии од 1462 до 1815, востанието на Пугачов и движењето на востаниците.

2.400 ден
И036 - Руска експанзија во Азија (1533-1800)

И036 - Руска експанзија во Азија (1533-1800)

На картата се прикажани освоените територии од 1533 до 1800 година во Азија

2.400 ден
И037 - Освојувањата на Наполеон Бонапарта

И037 - Освојувањата на Наполеон Бонапарта

На картата се прикажани правците на воените походи и значајните битки за време на Наполеон Бонапарта. Интегрирани се две помали карта Француска револуција 1793 и административна поделба на Франција 1789.

2.400 ден
И038 - Балканот (1830-1914)

И038 - Балканот (1830-1914)

Територијална промена на Балканот во период од 1830 до 1914 и значајните битки.

2.400 ден
И039 - Административна поделба на Македонија (1864-1912)

И039 - Административна поделба на Македонија (1864-1912)

Поделба на Македонија на вилаети и санџаци од 1864 до 1912.

2.400 ден
И040 - Македонија во источната криза

И040 - Македонија во источната криза

Териториите на Разловечкото и Кресненското востание и значајните битки. Интегрирана помала карта границите на Балканот по Берлинскиот конгрес.

2.400 ден
И041 - Руско ширење во Азија (1815-1900)

И041 - Руско ширење во Азија (1815-1900)

Освоените територии од 1815 до 1900 во Азија, години на освојување на вазалниот канат.

2.400 ден