Производи - модели

Подреди по  
Ф001 - Амперметар

Ф001 - Амперметар

Амперметар, уред за мерење јачина на струја, со мерно подрачје 0,2~0~0,6 А; осетливост 75 mV.

2.300 ден
Ф002 - Волтметар

Ф002 - Волтметар

Волтметар, уред за мерење електричен напон, со мерно подрачје 1~0~3 V,5~0~15V и осетливост 1 mА.

2.300 ден
Ф003 - Галванометар

Ф003 - Галванометар

Галванометар уред за мерење на слаби струи во струјно коло, може да мери и електромагнетна индукција, фотоелектричен ефект. Осетливоста му е 300 μA.

2.300 ден
Ф004 - Оптичка клупа

Ф004 - Оптичка клупа

Оптичка клупа, за определување фокусно растојание меѓу леќи,составена од градирана шина со лизгачи на кои е поставен светлосен извор, предмет, собирна и растурна леќа.

7.299 ден
Ф005 - Динамометар 1N кружен

Ф005 - Динамометар 1N кружен

Динамометар (кружен), уред за мерење сила до 1N.

450 ден
Ф006 - Динамометар 5N кружен

Ф006 - Динамометар 5N кружен

Динамометар (кружен), уред за мерење сила до 5N. Составен од проѕирна цевка и тенка пружина. Изработен од пластика.

450 ден
Ф007 - Динамометар 5N плоскат

Ф007 - Динамометар 5N плоскат

Динамометар (плоскат), уред за мерење сила до 5N. Изработен од пластика.

450 ден
Ф008 - Динамометар 10N плоскат

Ф008 - Динамометар 10N плоскат

Динамометар (плоскат), уред за мерење сила до 10N. Изработен од пластика.

450 ден
Ф009 - Променлив реостат

Ф009 - Променлив реостат

Променлив реоатат, отпорност 0-20Ω +5%. Работна струја 2A. Изработен од метал и пластика.

2.200 ден