Ново
БМ085 - Модел на циркулација на крв - панел

БМ085 - Модел на циркулација на крв - панел

Димензии:
85х35х3 см
Опис:
Моделот го
прикажува васкуларниот систем.
Претставена е основната структура
на човечкиот скелет и нејзината
поврзаност со циркулацијата на
крвта.Претставени се и срцето, белите
дробови, црниот дроб, панкреасот
и бубрезите. Моделот е поставен на
основа, со можност за закачување на
ѕид.
Цена: 8.500 ден