И010 - Македонската држава во времето на Александар Македонски

И010 - Македонската држава во времето на Александар Македонски

Период: Стар век
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2019
Димензии: 140x100 см
Размер: 1:5 500 000
Изработка: Печатена на 135 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни. Спакована во заштитна картонска кутија.
==========================

Опис:
МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВА ВО ВРЕМЕ НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ – На картата е прикажана империјата на Александар III Македонски, походите и значајните битки. Консултанти на картата се д-р Наде Проева, професор на Филозофски Факултет и асс. м-р Војислав Саракински.

Употреба на производот:
===========================
Нагледно средство по предметот историја, при изучување на материјалот по историја во основните и средните училишта.

Шифра: И010
===========================
Цена: 3.600 ден