И006 - Хелада

И006 - Хелада

Период: Стар век
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2019
Димензии: 140x100 см
Размер: 1:700 000
Изработка: Печатена на 135 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни. Спакована во заштитна картонска кутија.
==========================

Опис:
Картата го опфаќа јужниот дел на Балканскиот Полуостров, поточно Грција и распространетоста на природното богатство, рудниците за сребро, злато и железо.

Употреба на производот:
===========================
Нагледно средство по предметот историја, при изучување на материјалот по историја во основните и средните училишта.

Шифра: И006
===========================
Цена: 3.600 ден