И007 - Илирски и епирски племиња во античко време

И007 - Илирски и епирски племиња во античко време

Период: Стар Век
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2019
Димензии: 140x100 см
Размер: 1:700 000
Изработка: Печатена на 115 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни. Спакована во заштитна картонска кутија.
ISBN–10: 9989-940-96-7
==========================

Опис:
ИЛИРСКИ И ЕПИРСКИ ПЛЕМИЊА ВО АНТИЧКО ВРЕМЕ – На картата се прикажани илирските племиња и просторот кои тие го населувале. Исто така претставени се сродните и соседните племиња на Илирите. Автор на оваа карта е д-р Наде Проева, професор на Филозофски Факултет а како консултант е проф. д-р Бруна Кунтиќ – Маквиќ.

Употреба на производот:
===========================
Нагледно средство по предметот историја, при изучување на материјалот по историја во основните и средните училишта.

Шифра: И007
===========================
Цена: 3.600 ден