ДП006 - Мелодика

ДП006 - Мелодика

Музички инструмент мелодика кој служи
за развој на креативноста и звучната перцепција.
Инструментот се состои од клавијатура и мал отвор
наменет за дување со уста, изработен е од пластика.
Димензии: 43 x 8 x 5 cm.

Шифра: ДП006 - 12998
===========================
Цена: 0 ден