ДП004 - Вертикален бројач Абакус

ДП004 - Вертикален бројач Абакус

Составен од метални прачки на пластична
основа и ПВЦ топчиња. Абакусот помага во развојот
на математичката интелигенција кај децата,односно
им овозможува на децата да научат едноставни
математички операции, ако броење, додавање, одземање.
Димензии: 22 x 13,5 x 21 см..

Шифра: ДП004, О005 - 8038
===========================
Цена: 0 ден