1570 - Дрвена вертикална сметалка

1570 - Дрвена вертикална сметалка

Димензии: 45*17*10 см
==========================

Дрвена вертикална сметалка за редење на коцкичките од 1 до 10. Секоја коцка е обележана со боја. Коцките можат да се редат според дадениот број на основата на сметалката, според боја и сл.

Употреба на производот:
===========================

За развој на логичко - математичките вештини, визуелната перцепција, фината моторика.

Шифра: 1570
===========================
Цена: 950 ден