АП006 - Директен и индиректен говор

АП006 - Директен и индиректен говор

Димензии: 70x100 см
==========================

Претставени се примери на директен и индиректен говор.

Употреба на производот:
===========================

Нагледно средство по предметот Англиски. Моделот може да го користат и во основно училиште и во средно училиште.

Шифра: АП006
===========================
Цена: 995 ден