АП003 - Глаголски времиња

АП003 - Глаголски времиња

Димензии: 70x100 см
==========================

Претставени се глаголските времиња.

Употреба на производот:
===========================

Нагледно средство по предметот Англиски. Моделот може да го користат и во основно училиште и во средно училиште.

Шифра: АП003
===========================
Цена: 995 ден