АП001 - Правилни глаголи

АП001 - Правилни глаголи

Димензии: 70x100 см
==========================

Претставени се примери на правилни глаголи и нивните форми во сите три времиња.

Употреба на производот:
===========================

Нагледно средство по предметот Англиски. Моделот може да го користат и во основно училиште и во средно училиште.

Шифра: АП001
===========================
Цена: 995 ден