ФП076 - DC генератор

ФП076 - DC генератор

Димензии: 70x100 см
==========================

Приказ на функционирање на DC генератор, едукативна слика во колор печат на хартија 150г/м2, двострано пластифицирана. Прицврстена со пластични лајсни. 

Употреба на производот:
===========================

Нагледно средство по предметот физика. Моделот може да го користат и во основно училиште и во средно училиште.

Шифра: ФП075
===========================
Цена: 995 ден