Производи - едукативни слики

Подреди по  
ОП051 - Свет со животни

ОП051 - Свет со животни

На картата е претставено специфичното животинско царство кое е распространето во светот.

500 ден
ОП053 - Основни бои

ОП053 - Основни бои

На сликата се претставени основните бои како и второстепените бои кои се добиваат со мешање на основните.

940 ден
ОП054 - Букви кирилица

ОП054 - Букви кирилица

На сликата се претставени печатни и ракописни кирилични букви.

295 ден
ОП058 - Кружење на водата во природата

ОП058 - Кружење на водата во природата

На сликата е дадена движењето на водата и преоѓањето од една во друга агрегатна состојба.

940 ден
ОП059 - Крстосница

ОП059 - Крстосница

На сликата е дадена крстосница со сообраќај и сообраќајните знаци според поделбата.

940 ден
ОП061 - Обележана крстосница

ОП061 - Обележана крстосница

На сликата е дадена обележана крстосница со сообраќај и сообраќајните знаци.

940 ден
ОП062 - Необележана крстосница

ОП062 - Необележана крстосница

На сликата е дадена необележана крстосница со сообраќај меѓутоа без сообраќајните знаци.

940 ден
ОП063 - Сообраќајни средства

ОП063 - Сообраќајни средства

На сликата се дадени разни видови на сообраќајни средства.

940 ден
ОП064 - Автобуска станица

ОП064 - Автобуска станица

На сликата е прикажана комплетна автобуска станица со сите нејзини содржини.

940 ден