Производи - постери

Подреди по  
О079 - Броја оска и броеви до 100

О079 - Броја оска и броеви до 100

На другата страна се прикажани броевите до 100.

40 ден
О080 - Множење и делење

О080 - Множење и делење

Таблица множење.На другата страна е таблица делење.

30 ден
ОП051 - Свет со животни

ОП051 - Свет со животни

На картата е претставено специфичното животинско царство кое е распространето во светот.

500 ден
ОП053 - Основни бои

ОП053 - Основни бои

На сликата се претставени основните бои како и второстепените бои кои се добиваат со мешање на основните.

940 ден
ОП054 - Букви кирилица

ОП054 - Букви кирилица

На сликата се претставени печатни и ракописни кирилични букви.

295 ден
ОП055 - Букви латиница

ОП055 - Букви латиница

На сликата се претставени печатни и ракописни латинични букви.

295 ден
ОП056 - Множење

ОП056 - Множење

На сликата е дадена таблицата на множење како и броеви до 10.

940 ден
ОП057 - Делење

ОП057 - Делење

На сликата е дадена таблицата на делење како и броеви до 20.

940 ден
ОП058 - Кружење на водата во природата

ОП058 - Кружење на водата во природата

На сликата е дадена движењето на водата и преоѓањето од една во друга агрегатна состојба.

940 ден