Производи - најнов век

Подреди по  
И049 - Европа 19 век

И049 - Европа 19 век

Државите во Европа во 19 век, односно пред почетокот на Певата светска војна.

2.400 ден
И050 - Прва светска војна

И050 - Прва светска војна

Позначајни воени походи, значајни битки на Западниот, Источниот, Македонскиот и Кавказкиот фронт.

2.400 ден
И051 - Македонија во Првата светска војна Македонски фронт

И051 - Македонија во Првата светска војна Македонски фронт

Промените и пробивот на фронтот, војските од двете страни и главниот правец на настапувањето на Централните сили и Антантата. Интегрирани две помали карти и тоа Европа пред почетокот на Првата светска војна и Европа меѓу двете светски војни.

2.400 ден
И052 - Воени операции во Европа Втора светска војна

И052 - Воени операции во Европа Втора светска војна

Европа и Северна Африка за време на Втората светска војна, главни правци на движењето на војските и најзначајните битки.

2.400 ден
И053 - Воени операции на Пацификот Втора светска војна

И053 - Воени операции на Пацификот Втора светска војна

Главните правци на движењето на војските и најзначајните битки во Втората светска војна во источна и југоисточна Азија и на Пацификот.

2.400 ден
И054 - Македонија во времето на Втората светска војна

И054 - Македонија во времето на Втората светска војна

Четири карти и тоа Македонија во време на Втората светска војна, НОВ во Македонија 1943, НОВ во Македонија во 1944, Ослободување на ДФ Македонија во време на Втората светска војна. Прикажани се главните правци на движење на војските и позначајните б...

2.400 ден