Производи - среден век

Подреди по  
И020 - Големата преселба на народите од IV-VII век

И020 - Големата преселба на народите од IV-VII век

На картата се прикажани правците на движење на варварскте племиња во периодот на големата преселба на народите, означени се значајните битки како и периодот на постоење на варварските држави. Во картата се интегрирани и две помали карти

2.400 ден
И021 - Арабјаните од VII-XI век (Ширење на Исламот)

И021 - Арабјаните од VII-XI век (Ширење на Исламот)

На картата се прикажани арабјанските освојувања, правците на воените походи и значајните битки. Во картата е итегрирана и една помала карта

2.400 ден
И022 - Македонската средновековна држава - Самуилово царство (969-1017)

И022 - Македонската средновековна држава - Самуилово царство (969-1017)

Прикажано е самуиловото царство, воените походи, значајните битки и местата на загинувањето на комитопулите. Во картата се интегрирани и две помали карти.

2.400 ден
И023 - Востанието на Петар Дејлан (1040-1041 г.) и востанието на Ѓеорѓи Војтех (1072-1073 г.)

И023 - Востанието на Петар Дејлан (1040-1041 г.) и востанието на Ѓеорѓи Војтех (1072-1073 г.)

Паралелно на две карти се прикажани востанијата на Ѓорѓи Војтех и Петар Делјан и правците на востаничките походи, местата на крунисување на Петар Делјан и Константин Бодин и опсадените места и преземените утврдувања.

2.400 ден
И024 - Македонија пред битката на Марица

И024 - Македонија пред битката на Марица

Изгледот на територијата на Македонија пред Битката на Марица и пред османлиските продори.

2.400 ден
И025 - Македонија по Битката кај Марица

И025 - Македонија по Битката кај Марица

На картата се прикажани значајните битки кои се воделе надвор од територијата на Македонија, правецот на османлиските продори и поважните години на турското освојување.

2.400 ден
И026 - Прилепското кралство за време на Волкашин

И026 - Прилепското кралство за време на Волкашин

На картата е прикажана приближната територија на Прилепското Кралство во времето на Волкашин околу 1370 г. со престолнината на Кралството.

2.400 ден
И027 - Кнежеството на Драгашите околу 1380 г.

И027 - Кнежеството на Драгашите околу 1380 г.

На картата е прикажана приближната територија на Кнежеството околу 1380 г. со седиштето на Кнежеството.

2.400 ден
И028 - Албанските кнежества во XIII и XIV век

И028 - Албанските кнежества во XIII и XIV век

Албанските кнежества во XIII-XIV век. На две помали карти: Книжеството на Спатите во втората половина на XIV век и кнежеството на Арбанон (Арбенија) 1190-1218 г.

2.400 ден