Производи - историја

Подреди по  
И001 - Појава на човекот и првите цивилизации

И001 - Појава на човекот и првите цивилизации

На картата да се прикажани локалитетите каде што се пронајдени остатоците од предците на современиот човек. Прикажани се климатските услови и местата на кои се формирале првите цивилизации.

2.400 ден
И002 - Средниот Исток во III/II милениум ст.е.

И002 - Средниот Исток во III/II милениум ст.е.

Прикажани се областите околу реките Тигар и Еуфрат, тогашните стари градови и престолнини, во III/II милениум ст.е.

2.400 ден
И003 - Египет во време на фараоните

И003 - Египет во време на фараоните

Прикажани се областите околу реката Нил, со освојувачките походи на египетските фараони.

2.400 ден
И004 - Асирската Империја и Бабилонското Кралство

И004 - Асирската Империја и Бабилонското Кралство

Претставени се границите на Асирската Империја околу 670 година ст.е. и границите на Бабилонскот Кралство во 562 година. ст.е.

2.400 ден
И005 - Критско-микенска цивилизација и трговијата во бронзено време

И005 - Критско-микенска цивилизација и трговијата во бронзено време

На едната карта е прикажана трговијата во бронзеното време со продукти од грчко копно, Крит и Кикладите, а на другата карта критските колонисти од 2500 до 1450 година ст.е.

2.400 ден
И006 - Хелада

И006 - Хелада

Картата го опфаќа јужниот дел на Балканскиот Полуостров, поточно Грција и распространетоста на природното богатство, рудниците за сребро, злато и железо.

2.400 ден
И007 - Илирски и епирски племиња во античко време

И007 - Илирски и епирски племиња во античко време

Отпечатена карта во колор на хартија 135 г/м2, двострано пластифицирана, прицврствена со пластични лајсни. На картата да се прикажани илирските племиња и просторот кои тие го населиле, како и сродните и соседните племиња.

2.400 ден
И008 - Античка Македонија VIII-IV век стара ера

И008 - Античка Македонија VIII-IV век стара ера

На картата се прикажани античка Македонија, племињата кои ја населувале и соседните области и племиња во периодот од VIII до IV век стара ера.

2.400 ден
И009 - Ширење на Македонското Кралство 359-334 ст.е.

И009 - Ширење на Македонското Кралство 359-334 ст.е.

Претставено е ширењето на Македонското Кралство во период од 359-334 година ст.е.

2.400 ден