Производи - постери

Подреди по  
ХП055 - Периоден систем на елементите (постер)

ХП055 - Периоден систем на елементите (постер)

Печат - колор на хартија 150г/м2, двострано пластифициран,прицврстен со пластични лајсни.

940 ден
ХП056 - Алкани (постер)

ХП056 - Алкани (постер)

Печат - колор на хартија 150г/м2, двострано пластифициран,прицврстен со пластични лајсни.

940 ден
ХП057 - Изомерија (постер)

ХП057 - Изомерија (постер)

Печат - колор на хартија 150г/м2, двострано пластифициран,прицврстен со пластични лајсни.

658 ден
ХП058 - Јонска врска (постер)

ХП058 - Јонска врска (постер)

Печат - колор на хартија 150г/м2, двострано пластифициран,прицврстен со пластични лајсни.

940 ден
ХП059 - Релативна атомска маса (постер)

ХП059 - Релативна атомска маса (постер)

Печат - колор на хартија 150г/м2, двострано пластифициран,прицврстен со пластични лајсни.

940 ден
ХП060 - Ковалентна врска (постер)

ХП060 - Ковалентна врска (постер)

Печат - колор на хартија 150г/м2, двострано пластифициран,прицврстен со пластични лајсни.

940 ден
ХП061 - Правила за безбедност во лабараторија (постер)

ХП061 - Правила за безбедност во лабараторија (постер)

Печат - колор на хартија 150г/м2, двострано пластифициран,прицврстен со пластични лајсни.

940 ден
ХП062 - Симболи на хемиските елементи (постер)

ХП062 - Симболи на хемиските елементи (постер)

Печат - колор на хартија 150г/м2, двострано пластифициран,прицврстен со пластични лајсни.

940 ден
ХП063 - Знаци за опасност кај хемиските супстанции (постер)

ХП063 - Знаци за опасност кај хемиските супстанции (постер)

Печат - колор на хартија 150г/м2, двострано пластифициран,прицврстен со пластични лајсни.

940 ден