Производи - постери

Подреди по  
БП079 - Систем за дигестија

БП079 - Систем за дигестија

Систем за дигестија, едукативна слика во колор печат на хартија 150г/м2, двострано пластифицирана. Прицврстена со пластични лајсни.

940 ден
БП080 - Крвоносен систем 2 во 1 постер

БП080 - Крвоносен систем 2 во 1 постер

Крвоносен систем, едукативна слика, двострана, во колор печат на хартија 150г/м2, двострано пластифицирана.

940 ден
БП081 - Срце

БП081 - Срце

Срце, едукативна слика во колор печат на хартија 150г/м2, двострано пластифицирана. Прицврстена со пластични лајсни. Илустрација на процесот на основни делови и положба на срцето при работа.

940 ден
БП082 - Скелетен систем

БП082 - Скелетен систем

Скелетен систем,едукативна слика во колор печат на хартија 150г/м2, двострано пластифицирана.

940 ден
БП083 - Екскреторен  систем

БП083 - Екскреторен систем

Екскреторен систем, едукативна слика во колор печат на хартија 150г/м2, двострано пластифицирана. Прицврстена со пластични лајсни.

940 ден
БП085 - Мускулатура на човечкото тело 2 во 1 постер

БП085 - Мускулатура на човечкото тело 2 во 1 постер

Мускулатура на човечкото тело, едукативна слика во колор печат на хартија 150г/м2, двострано пластифицирана. Прицврстена со пластични лајсни.

940 ден
БП086 - Нервен систем 2 во 1 постер

БП086 - Нервен систем 2 во 1 постер

Нервен систем, едукативна слика во колор печат на хартија 150г/м2, двострано пластифицирана. Прицврстена со пластични лајсни. Илустрација на градбата на неврон, черепен мозок и мозочни комори на предната страна, а на задната страна илустрација на сос...

940 ден
БП087 - Сетило за вид

БП087 - Сетило за вид

Сетило за вид, едукативна слика во колор печат на хартија 150г/м2, двострано пластифицирана.

940 ден
БП088 - Респираторен систем

БП088 - Респираторен систем

Респираторен систем, едукативна слика во колор печат на хартија 150г/м2, двострано пластифицирана. Прицврстена со пластични лајсни.

940 ден