Производи - постери

Подреди по  
ФП071 - SI систем

ФП071 - SI систем

Меѓународен систем на мерни единици

940 ден
ФП072 - Соларно возило

ФП072 - Соларно возило

Приказ на соларно возило и начин на придвижување

940 ден
ФП073 - Електрично коло

ФП073 - Електрично коло

Приказ на електрично коло

940 ден
ФП074 - Бензиски мотор

ФП074 - Бензиски мотор

Приказ на работа на бензиски мотор

940 ден
ФП075 - Добивање на наизменична струја Генератор

ФП075 - Добивање на наизменична струја Генератор

Приказ на добивање на наизменична струја

940 ден
ФП076 - DC генератор

ФП076 - DC генератор

Приказ на функционирање на DC генератор.

940 ден
ФП077 - Рефракција на светлината низ призма

ФП077 - Рефракција на светлината низ призма

Приказ на прекршување на светлината која поминува низ призма.

940 ден
ФП078 - Електромагнети

ФП078 - Електромагнети

Приказ на изглед на електромагнет и интензитет на сила

940 ден
ФП079 - Електромагнетна индукција

ФП079 - Електромагнетна индукција

Приказ на добивање на електромоторна сила низ проводник кога е тој изложен на променливо магнетно поле

940 ден