И005 - Критско-микенска цивилизација и трговијата во бронзено време

И005 - Критско-микенска цивилизација и трговијата во бронзено време

Период: Стар век
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2019
Димензии: 140x100 см
Размер: 1:3 300 000; 1:900 000
Изработка: Печатена на 135 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни. Спакована во заштитна картонска кутија.
==========================

Опис:
На едната карта е прикажана трговијата во бронзеното време со продукти од грчко копно, Крит и Кикладите, а на другата карта критските колонисти од 2500 до 1450 година ст.е.

Употреба на производот:
===========================
Нагледно средство по предметот историја, при изучување на материјалот по историја во основните и средните училишта.

Шифра: И005
===========================
Цена: 3.600 ден