ДП008 - Домино со домашни животни

ДП008 - Домино со домашни животни

Игра домино со домашни животни 28 парчиња со слики од домашни животни
спакувани во дрвена кутија. Боја: небоенo, еколошки
нетоксично, изработено од дрво. Играта ја играат
двајца или повеќе играчи, плочките се поделени така
што секој играч добива по 5 домина, првиот играч го
става првото домино за да бидат видливи фигурите на
доминото – тогаш вториот играч ја бара истата фигура
на доминото и го става до него. Плочките се редат сè
додека некој од играчите не ги изгуби сите. Димензија:
19х13х2,6 см.

Шифра: ДП008 - 11214
===========================
Цена: 0 ден