АП005 - Придавки, предлози, глаголи

АП005 - Придавки, предлози, глаголи

Димензии: 70x100 см
==========================

Претставени се примери на придавки, предлози и глаголи и нивна примена.

Употреба на производот:
===========================

Нагледно средство по предметот Англиски. Моделот може да го користат и во основно училиште и во средно училиште.

Шифра: АП005
===========================
Цена: 995 ден