АП002 - Неправилни глаголи

АП002 - Неправилни глаголи

Димензии: 70x100 см
==========================

Претставени се примери на неправилни глаголи и нивните форми во сите три времиња.

Употреба на производот:
===========================

Нагледно средство по предметот Англиски. Моделот може да го користат и во основно училиште и во средно училиште.

Шифра: АП002
===========================
Цена: 995 ден