Производи - училишни средства

Подреди по  
БМ026 - Модел на човек кукла за демонстрација и вежби

БМ026 - Модел на човек кукла за демонстрација и вежби

Модел специјално дизајниран за обука на ученици со многукратна слектронска функција. На мониторот се појувуваат вешрачко дишење, надворешни нагмечувања на градите и реагирање на пулсот, притискање на гласот.

78.000 ден
БМ027 - Модел на човек кукла за демонстрација и вежби

БМ027 - Модел на човек кукла за демонстрација и вежби

Моделот служи за кардиопулмонална анимација, следење преку сензор за позиција на трахеална интубација.

110.000 ден
БМ028 - Хипертензичен модел

БМ028 - Хипертензичен модел

Модел составен од мозочна половина, модел на око, модел на срце и модел на бубрег, поставени на метална основа.

5.500 ден
БМ029 - Младо срце

БМ029 - Младо срце

Модел на младо срце составено од: белодробна артерија и аорта, залистоци, меѓукоморен ѕид, лева и десна комора и срцев мускул.

5.116 ден
БМ030 - Големо срце

БМ030 - Големо срце

Модел на големо срце на кој се прикажани: белодробна артерија и аорта, залистоци, меѓукоморен ѕид, лева и десна комора и срцев мускул.

3.500 ден
БМ031 - Модел за демонстрација на работата на срцето циркулација на крвта

БМ031 - Модел за демонстрација на работата на срцето циркулација на крвта

Електричен модел за демонстрација на циркулацијата на крвта и работа на срцето.Срцето е изработено од флексибилен материјал така што може да се демонстрира срцевото биење, отварањето и затварањето на валвулите, а циркулацијата на крвта е претставена ...

19.900 ден
БМ032 - Модел за демонстрација на циркулација на крвта

БМ032 - Модел за демонстрација на циркулација на крвта

Електричниот модел претставува дијаграм на работата на срцето и циркулацијата на крвта, а циркулацијата на крвта е претставена со црвена и сина светлина, т.е артерии и вени.

12.589 ден
БМ033 - Демонстратор на бели дробови

БМ033 - Демонстратор на бели дробови

Модел составен од стаклен сад во кој има два балона во форма на бели дробови, преку кои се добива визуелна слика за работата на белите дробови.

3.500 ден
БМ034 - Бели дробови - транспарентни

БМ034 - Бели дробови - транспарентни

Модел на транспарентни – провидни бели дробови,поголем од реалната големина, од кој се гледа бронхијалното ,,дрво“ и поврзаноста на двете белодробни крила.

10.190 ден